Massa en Gewicht omrekenen

Definitie:

De kilogram is de eenheid van massa; de massa = gelijk aan internationale prototype van het kilogram. Vaak wordt er met gewicht massa bedoeld, maar 'gewicht' is een kracht: met hoeveel kracht trekt de aarde aan een massa.

Vroeger

Vroeger was de kilogram de massa van een kubieke decimeter water (100 x 100 x 100 mm). Sinds 1901 is de kilogram de massa van een in Frankrijk opgeslagen blok platinum-iridium. Een liter water is eigenlijk 0,998 kg zwaar.

 

Op de aarde is de zwaartekracht niet overal even groot, dus is het gewicht niet overal even groot, maar de massa wel. Als men het gewicht op de maan zou meten, zal het gewicht 6 keer zo klein zijn, omdat daar de zwaartekracht kleiner is. De massa's in kilogram worden bepaald met een massabalans en het gewicht in Newton wordt bepaald met een veerunster. Het gewicht wordt bepaald door

 

 

  De wereld   Amerika en Engeland
milligram grain
karaat ounce
gram pound
kilogram stone
ton  

  cijfers achter de komma

kiloton     

Met bovenstaande 'rekenmachine' kun je kilogram naar karaat of pond of stone omrekenen.

 F(gewicht in N)     = m (massa  in kg) *     g (valversnelling in  kgm/s2 )

= *

"e + een getal" zegt hoeveel nullen er nog achteraan geschreven moeten worden

Ga terug naar de startpagina van techna.nl