Geluidsoverlast-onderzoek

 

 

De hele dag heb je geluid om je heen. Dat geluid is hard of juist zacht. Zachte geluiden zijn niet erg. Maar harde geluiden zijn schadelijk voor je gehoor. Je gehoor (wat je kan horen) kan beschadigen.

 

 

Er is een manier bedacht om te meten of geluiden hard of zacht zijn: dit kun je doen met een decibelmeter (zie tekening). Decibel is de eenheid waarin de luidheid van geluid wordt gemeten. Bij te hard (luid) geluid is onderzocht dat een mens geluid van 85 dB(A) maar 8 uur per dag kan volhouden. Als dit langer is wordt je gehoor minder

(vijf dagen per week in een veel te drukke klas is dus schadelijk voor je gehoor!!!). 

 

 

 

WAT MOET JE DOEN?

1)     Ga naar de I-theek.

        Start het internet.

        Surf naar www.techna.nl

        zoek de 'bladzijde' geluid

        maak alle opdrachten die bij de verschillende pagina's staan (de hersenknersers hoeven niet)

 

 

2)     Teken een decibelschaal. Deze schaal moet je tekenen met eigen voorbeelden ( bijvoorbeeld: in plaats van een vogel een

        sprinkhaan)!

3)     Beschrijf de nadelige gevolgen van geluidsoverlast noem tenminste 3 gevolgen van geluidsoverlast. 

        Geef voorbeelden van geluidsoverlast en oplossingen voor het beperken van die overlast.

4)     Ga met iemand anders de luidheid van geluid meten. Je moet de volgende metingen doen:

 

 

        -    Vraag een dB-meter aan de docent

        -    ga naar jouw toekomstige praktijklokaal (zorg en Welzijn - Bouwen en Interieur - Produceren, Installeren en elektrotechniek)

        -    Meet hoeveel dB een draaiend apparaat, machine geeft

 

        -    een passerende auto op die weg vlak bij jou school.

        -    een (te) drukke klas. Deze meting mag niet 'gespeeld' worden!

        -    een brommeruitlaat

        -    normale spreekstem

        -    'uitlegstem' van een docent

        -    leswisseling met de leerlingen op de gang

 

5)     Maak een staafdiagram van je metingen

 

6)     Geef aan welke geluiden schadelijk zijn en geef een mogelijke oplossing.

 

7)     Hoeveel decibel verwacht jij op je toekomstige werkplek.

        -    Met welke meting is je werkplek te vergelijken?

        -    leg je antwoord uit.

 

 

 

Je moet de resultaten zeer netjes opschrijven en tekenen: de directie van de school gaat jouw onderzoeksresultaten gebruiken bij het grote geluidsoverlast-onderzoek.

Zij gaan ook meten hoeveel herrie er in en om school is...

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie