De dynamo

Om stroom op te wekken heb je alleen maar een spoel en een bewegende magneet nodig.

Doordat de magneet beweegt ontstaat er een wisselend magneetveld (noord wordt zuid, zuid wordt noord enz.). Dit veld wekt een spanning op binnen de spoel. Deze spanning reageert op de bewegende magneet. Is er veel beweging zal er ook een hoge spanning ontstaan.

Hierboven zie je een oud model van een dynamo. Door aan het wiel te draaien zal de hoefijzermagneet steeds een wisselend magneetveld in de spoel maken. Door sleepcontacten (ook al draait de spoel, het contact blijft aanwezig) te gebruiken ontstaat er een gelijkstroom.

Tegenwoordig worden er vooral naafdynamo's gebruikt (dynamo in de as van het voor- of achterwiel)

 

of.... kleine lampjes op een batterij

Activiteiten

1) Neem een magneet, een spoel en een voltmeter. Beweeg de magneet in de spoel. Ontstaat er nu een gelijkspanning of een wisselspanning?

2)  Hoe groot is die spanning? 

3)  Is De hoogte van de spanning afhankelijk van het aantal windingen van de spoel of de sterkte/ grootte van de magneet? Licht je antwoord toe.

4)  Schrijf een kort verslagje als antwoord op de bovenstaande vragen (tenminste 40 woorden).

Doe de proef

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie