De Geluidsbarrière

De vliegtuigen van tegenwoordig kunnen sneller vliegen dan het geluid. Als een vliegtuig sneller vliegt dan het geluid (als de geluidsbarrière wordt doorbroken), kun je dat zien en horen.

Op de grond hoor je alleen een harde knal. De Amerikaanse luchtmacht heeft foto's gemaakt tijdens een vlucht van een supersonisch vliegtuig. Op het moment dat het vliegtuig door de geluidsbarrière gaat  (met een snelheid van ruim 1200 km/h) zie je in de lucht wat hierboven op de foto is te zien.

 

vliegtuig.jpg (109566 bytes)

BRON: www.metronieuws.nl 23/7/1999

 

Het wordt een barrière genoemd omdat er nogal wat problemen moeten worden opgelost om met bemande vliegtuigen snelheden gelijk aan of groter dan de snelheid van het geluid (ongeveer 1200 km/h) te bereiken. Dit komt omdat hoe dichter de snelheid van het geluid wordt genaderd, hoe groter de schokgolven worden. Door die schokgolven wordt het vliegtuig zo erg in trilling gebracht dat de besturing zeer moeilijk wordt. en de kans op neerstorten wordt vergroot.

Om te voorkomen dat het vliegtuig neerstort, worden de vormen van het vliegtuig zo aangepast dat het juist bij zeer hoge snelheden kan vliegen. De vleugel en de staartvlakken krijgen een passende vorm (dunne pijl- of deltavleugel) en er worden zeer krachtige straalmotoren gebruikt.

 

 

De geluidsbarrière werd op 14 oktober 1947 door Ch. Yeager voor het eerst overwonnen, met het experimentele Amerikaanse raketvliegtuig Bell X–1.

Schokgolven


Als een vliegtuig relatief langzaam vliegt, verplaatsen luchtdrukverstoringen zich sneller dan het vliegtuig en verspreiden ze zich. Als het vliegtuig zich echter sneller voortbeweegt dan het geluid, kunnen drukverstoringen zich niet verspreiden en verzamelen ze zich voor het vliegtuig. Er wordt een kegelvormige schokgolf gevormd, die op de grond wordt waargenomen als een supersonische knal.

Geluidssnelheid


De snelheid waarmee geluidstrillingen zich door verplaatsen is in elke stof anders:


-    In droge lucht van 0 °C bedraagt zij 331 m/s.

-    In vloeistoffen bijvoorbeeld in water ongeveer 1500 m/s

-    In vaste stoffen bijvoorbeeld staal ongeveer 5800 m/s

Activiteiten

1)  Als een vliegtuig 1223 km/h vliegt hoeveel m/s vliegt hij dan?  Stuur ook de berekening mee.

2)  Hieronder zie je een vliegend ding. Wie heeft (volgens de legende) het ontworpen en probeer uit te leggen hoe hij volgens jou werkt.

3)  Als jij een duikboot zou moeten ontwerpen. Hoe snel moet hij dan kunnen varen om de geluidsbarrière onder water te doorbreken? Leg uit.

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie