De PC

"The difference engine"

Charles Babbage heeft de eerste computer ("The difference engine") uitgevonden. Hij deed dit in 1820. Er wordt gezegd dat dit de voorloper van de moderne rekenmachine is.

Charles Babbage (1791-1871)

Een computer is een apparaat dat automatisch gegevens kan verwerken. Om deze gegevens te kunnen verwerken, maakt de computer gebruik van 2 soorten elektrische spanning: een hoge (wordt geschreven als het cijfer 1) en een lage spanning (wordt geschreven als 0). De computer kan een aantal hoge en lage spanningen achter elkaar 'lezen'. Een rij enen en nullen wordt gezien als een getal, een opdracht of een uitkomst.

 

Om te kunnen lezen heeft de PC een besturingsysteem (DOS, Windows, IOS, LINUX, ANDROID) nodig. Dit systeem zorgt ervoor dat de getallen in de goede volgorde, op het juiste moment bij de microprocessor (de rekenmachine) aankomen. De processor wordt ook wel het hart van de computer genoemd. De processor is verantwoordelijk voor alle berekeningen en aansturingen die in een computer plaatsvinden. Hoe sneller een processor is, hoe meer berekeningen en aansturingen de processor per seconde kan verwerken. Dus hoe meer taken de processor per seconde kan doen hoe sneller de computer is.

 

Units

Elke computer bestaat uit een aantal aparte delen (units) die allemaal hun eigen werk doen. Samen vormen de delen de 'centrale verwerkingseenheid' (CPU)

 

Een van de allereerste Apple Macintosh computer voor thuisgebruik (1984 - toen ongeveer 5.300 gulden of nu: 2500 euro). Deze had nog geen interne harde schijf

Door middel van magnetisme worden er 0-en en 1-tjes op een draaiende magnetische schijf geplaatst: de harde schijf. Doordat de hardeschijf dit weer kan lezen en ook weer kan veranderen kan data op een harde schijf heel vaak worden aangepast.

De eerste harde schijven hadden soms een opslagcapaciteit van 40 Mb. De laatste jaren zijn schijven erg verbeterd. Daardoor kan er nu veel meer data worden opgeslagen dan vroeger: wel tot 5 terabite (Een terabyte, afgekort TB, is 1000 gigabytes GB ofwel 1.000.000.000.000 bytes (10 x 1012 B) op één hardeschijf. De snelheid waarmee de computer de data kan lezen en schrijven loopt wel steeds meer achter op alle andere onderdelen van een computer (toetsenbord bijvoorbeeld).

Sommige units, zoals de programma's, de scanner, de muis, het toetsenbord, zijn voor de invoer van gegevens. Andere units: de monitor, de printer, de luidsprekers, zijn uitvoer-units. Daarnaast zijn er een aantal verschillende mogelijkheden om gegevens op te slaan: de USB-stick, de harde schijf, de cd-rom, de ZIP-drive, geheugenkaartje (SSD) of de magneetband. Er wordt steeds meer opgeslagen in 'The Cloud' (bereikbaar via het internet). Dit is een dienst, aangeboden door verschillende firma's (google, Microsoft) die jouw data opslaan op harde schijven 'ergens anders'. Je hoeft zelf je data niet (meer) te bewaren en je kunt er overal waar je bent bij.

  

De ingelezen informatie wordt tijdelijk opgeslagen in het geheugen. De CPU heet een primair geheugen maar ook een extern geheugen (secundaire opslag)

De snelheid waarmee informatie kan worden 'gelezen' wordt de transfer-rate genoemd. Het geheugen is willekeurig te lezen en te schrijven (RAM). Daarnaast is er een geheugen dat alleen te lezen is (ROM). De computer kan alleen werken als er wordt 'gepraat' in z'n eigen taal'. Vroeger was dat een zeer moeilijke machinetaal. Tegenwoordig kan dit anders want de computer is in staat te vertalen. Dit gebeurt door een vertaalprogramma.

 

Bill Gates, links (1955 - heden) en Steve Jobs (1955 - 2011)

Activiteiten

1)  De computer kan alleen goed werken als er in "zijn" taal wordt "gesproken". Waarom is een eigen taal zo belangrijk?

2) Als je een foto uit je foto-album bij een stukje tekst, in de computer, wilt zetten, wat moet je dan allemaal doen?

3)  Er zijn allerlei apparaten in de handel die het werken met de computer steeds aantrekkelijker maken. Noem 5 apparaten die nog niet in de tekst genoemd zijn. Leg hun functie uit.

4)  Wat is een ponskaart? Bij welk 'muziekinstrument'wordt er nog steeds gebruik gemaakt van ponskaarten?

5) Wie is Bill Gates? Waarom is hij zo belangrijk voor de modernisering van de Personal Computer?

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie