De MIR

Dicht bij de aarde (In een lage baan) draaide het Russische ruimtestation MIR zijn baantjes. De MIR was het begin van een veel groter toekomstig station, dat op zijn beurt dienst moest doen als basis voor (bemande) reizen naar verre plaatsen in ons zonnestelsel. 

Er waren niet eerder zulke operaties geweest: Reizen (missies) naar de Maan en de planeten begonnen altijd met een gewone raketlancering vanaf aarde. De MIR bestond uit verschillende delen, die als LEGO-blokjes in elkaar gezet konden worden. Door deze manier van bouwen (modulestructuur) werd het mogelijk een station steeds groter te maken. Aan de MIR zaten verschillende plaatsen om een ruimteschip aan vast te koppelen. Zo maakte de Amerikaanse Space Shuttle geregeld een vlucht naar MIR, net als de Russische bevoorradingsschepen.

Sinds 20 februari 1986 heeft de MIR 83.330 rondjes rond de aarde gedraaid.

23 maart 2001 is het ruimtestation voor het grootste gedeelte verbrand in onze dampkring en in zee gestort. Rusland heeft besloten om, door gebrek aan geld voor noodzakelijk onderhoud, de MIR niet langer in een baan rond de aarde te houden. De MIR is na deze beslissing onze dampkring in gestuurd zodat hij vernietigd zou worden.

(foto van neerstortende brokstukken van de MIR. 

De brokstukken verbranden in de dampkring. 

Ze lijken op vallende sterren)

 

Opdracht

1)  Rusland heeft de MIR laten neerstorten. Stel je voor dat jij dit ruimtestation had kunnen kopen, wat zou je er dan mee doen?

     Probeer in ongeveer 40 woorden op te schrijven waar  jij die MIR voor gaat gebruiken.

2)  Hoe komt het dat voorwerpen die in onze dampkring terechtkomen verbranden?

3)  Op welke manier kan verbranding worden voorkomen?

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie