De Raket

 

Raketten kunnen met grote snelheid door de ruimte bewegen.

In de verbrandingskamer van de raket wordt heel veel brandstof verbrand om hete gassen te maken die alle kanten op kunnen duwen. De hete gassen zetten zich af tegen de raket waardoor de raket weggeduwd wordt. Uit de achterkant komt met heel veel kracht, heet gas. Daardoor gaat de raket precies de tegengestelde kant van het uitstromende gas op. 

De brandstof is nodig om de raket een hele hoge snelheid te geven. Die snelheid is nodig om te kunnen ontsnappen aan de aantrekkingskracht van de aarde.

de plaats waar raketten worden gelanceerd heeft ook al te maken met de snelheid die de raket moet krijgen. De meeste raketten worden van (ongeveer de evenaar gelanceerd zodat de snelheid waarmee de aarde draait (bijna 2000 km/h) ook al  meehelpt om de raket te laten ontsnappen (de raket wordt als het ware van de aarde af geslingerd)

Een filmpje op youtube legt uit hoe groot die snelheid moet zijn (klik op het icoontje):

Raketten veranderen brandstof in heet gas, eigenlijk net als een auto dat doet. Houd je hand maar eens voor de uitlaat van een auto. 

Het kan ook met koud gas: De lucht: dit is een mengsel van verschillende gassen (O2, N, CO2 en een aantal restgassen).

Activiteit

1) Uit welke gassen bestaat lucht? Noem de woorden, de symbolen staan er al

2)  We gaan een raket maken die wordt voortgestuwd door een koud gas:

     1)  maak je eigen raketmotor

     2)  maak je eigen raket

     3)  maak je eigen straalmotor

3)  Wat heeft Einstein met de uitvinding van de raket te maken?

Bekijk de presentatie

contact: info@techna.nl

hans oostendorp stoommachine GL KB BB leerweg elektriciteit stroom spanning snelheid proeven natuurkunde techniek docent vmbo mavo vbo leerlingen kelvin celsius fahrenheit dichtheid massa mars volume brug motor constructie mir ruimte tandwielen regenboog licht laser straling atoom practicum maan zon planeten aarde saturnus zon elektromagnetisme elektromotor pascal magneet dynamo boiler ampere volt newton kracht hefboom moment onderwijs wps vernieuwde basisvorming lts vmbo les basisschool watt volt ohm spanning orkaan weer wolken rontgen licht kleur energie techna natuurkunde techniek scheikunde kinderen kids kidz werkstuk eenvoudig nieuwe manier van lesgeven presentatie powerpoint proef hersenknerser hotpot vraag vragen opdracht opdrachten schakelingen batterij schakelaar elektriciteitscentrale serie parallel componenten weerstand leerling meester klas les aantekeningen examen eenvoudig nask leraar lerares docente kerndoel competenties pdf 4e klas 3e 2e 1e belgie start profieldelen vernieud keuzedelen competentie